[ home ] [ q ] [ soy / qa / g / int / a / incel / pol / r ] [ overboard ] [ rules ] [ KNN ] [ telegram ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]

/soy/ - Soyjak


Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1674673376038.png (170.76 KB, 803x979, dururj4j33i383uunqnqnsbdhe….png) ImgOps

 2142570 [Last 50 Posts]

Poland thread

postujcie po polsku :))))))))

 2142578

wileka polska or something

 2142579

File: 1674673482486.png (632.01 KB, 987x653, ClipboardImage.png) ImgOps


 2142581

File: 1674673545083.gif (249.89 KB, 1280x800, 1671109160385.gif) ImgOps


 2142587

podpierdalam na górę 'logu

 2142589

File: 1674673732389.png (65.82 KB, 1092x1911, ClipboardImage.png) ImgOps


 2142591


 2142592

CHOPOKI ZRUPMY NAJSZPSZOM NITKE NA /SOJ/U

 2142593

File: 1674673779229.png (22.08 KB, 721x789, furson.png) ImgOps

>>>>/int/

 2142595

>>2142591
this site is 95% /soy/ and /int/ is kinda filled with pissbabies

 2142604

>>2142595
>>2142593
I don't care you stupid slavniggers are taking our lebensraum

 2142616

File: 1674674031013.png (18.09 KB, 721x720, ClipboardImage.png) ImgOps

NOWY KUBSYN

 2142619

I wish slavs united and btfo the westchuds

 2142621

>>2142616
klejnot idzie NA GÓRĘ

 2142640

File: 1674674237777.png (41.17 KB, 721x720, ClipboardImage.png) ImgOps

NEU
ŚLUNSKI KUBSYN
CAŁY WE WUNGLU

 2142648

is there a polish imageboard around, or are poles internet rapefugees, relegated to whoever will let them post?

 2142654

>>2142648
there is NO polish bald man with glasses and stubble website

 2142662

File: 1674674368048.png (10.34 KB, 721x720, ClipboardImage.png) ImgOps

WUNGIELSON CZARNUCH PIERDOLONY
ZABIJ GO ZANIM ZŁOŻY JAJA I ZGWAŁCI PÓŁ MIASTA

 2142663

File: 1674674369635.jpg (15.62 KB, 300x327, madsoy.jpg) ImgOps

>SZTANDAR SZKOŁY WYPROWADZIĆ

 2142669

>>2142654
>sojjak.impreza nie istnieje bo po prostu... nie istnieje okej!?

 2142670

File: 1674674430259.png (9.96 KB, 721x720, ClipboardImage.png) ImgOps

>>2142662
Z RZUŁTACZKOM I PRUCHNICOM

 2142681

File: 1674674540860.png (85.84 KB, 800x800, horendalny-kamjen.png) ImgOps

>>2142669
musimy wrócić na r/wykop lub cośtam

 2142682

>>2142616
>>2142640
>>2142662
>>2142670
OZBK (On Zawsze Będzie Klejnotem)

 2142708

File: 1674674694997.jpg (88.83 KB, 800x639, smugcomputer.jpg) ImgOps

>>2142681
nie ma strzałki

 2142711

>>2142708
miałem usunąć to hovno, które kiedyś robiłem, ale muszę czekać 3 lata ;_;
zaraz jakaś kazachstańska sowiecka kurwa będzie to kopiować tysiące razy na /pol/u

 2142731

File: 1674674923090.png (9.41 KB, 825x613, ClipboardImage.png) ImgOps

CZARNÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓH

 2142744

File: 1674675061050.png (179.19 KB, 785x1000, calm turtelli.png) ImgOps

ser

 2142749

>>2142744
nigdy nie brałem tej powieści (ang. lore)

 2142771

File: 1674675352580.png (1.04 MB, 800x900, cheeserald.png) ImgOps

>>2142749
Barneyfag posted a wrong set of images on /qa/ one day, and it turned out to be some sort of foot fetish shit, overwatch girl if I remember correctly. Since then, people have been mocking him by talking about cheese, the line comes from a foot fetish comic with humanized ponies, and the line "it smells like cheese" is present, pic related

 2142774

>>2142749
don turtelli (sojjak na tym zdjęciu ma jego czapke) to jest tzw. leeprzynęta (ang. leebait)
lee goldson też zwany jako barneyfag (barneypedał) naprawdę wkurwiał się na my little pony i szukał całego czteryczana na wątki z mlp żeby na nie odpowiedzieć
mówiono na wątki z mlp na które on nie odpowiedział jako ser
więc jak on na jakiś wątek z mlp nie odpowiedział, mówiono mu "missed cheese" (pominięty ser)

 2142784

TOTAL POLISH GENOCIDE

 2142809

>>2142749
>>2142771
słowa słowa słowa lewica nie umie memować

 2142820

>>2142809
>lewica aczkolwiek jesteśmy wszyscy czudami

 2142842

File: 1674676071754.png (104.16 KB, 656x748, 1650654324856.png) ImgOps

>>2142820
czud czudowi czudem

 2142854

>>2142842
ja tak wyglądam

 2142867

>aczkolwiek
Ö

 2142878

File: 1674676408010.png (123.92 KB, 1005x1806, ClipboardImage.png) ImgOps

>>2142854
literalnie szczyt formy człowieczej

 2142886

>>2142878
ttbt (to tak bardzo to)

 2142887

тактична ядерна зброя польща

 2142892

File: 1674676592316.png (450.05 KB, 1004x1200, 1639506585391.png) ImgOps

>Jak śmiesz obrażać Tomasza "Gimpera" Działowego

 2142903

File: 1674676658058.png (79.16 KB, 765x648, 1672173981737.png) ImgOps

>>2142892
GIMPERRRR GIMPERRRR TWOJA STARA CIE NIE DOROBIŁA

 2142923

File: 1674677011823.jpg (32.19 KB, 553x552, shit_if_you_dare.jpg) ImgOps


 2142988

wgórska

 2145336

File: 1674694909040.png (93.15 KB, 316x316, 480px-Gawr_Gura_-_Portrait….png) ImgOps

do gury

 2145352

File: 1674695003453.jpg (177.18 KB, 640x960, dirlegem.jpg) ImgOps


 2145376

File: 1674695136624.png (161.91 KB, 1500x1500, 26329 - SoyBooru.png) ImgOps

>>2145352
syberyjska ku*wa się obudziła albo brazylijska jeszcze nie zasnęła

 2148039

JEST USMA WSTAWAĆ

 2148041

File: 1674718037109.png (22.19 KB, 146x255, ClipboardImage.png) ImgOps


 2148044

File: 1674718132043.gif (22.83 KB, 600x800, 1674591908590.gif) ImgOps

Нет.

 2148050

>>2148044
да однако

 2148053

>>2148050
>>2148044
>>2148041
dżemkuje za podpierdalanie /gemski/

 2148126

>>2148039
Gdybym nie pracował wstawałbym o 14:00 ;_;

 2148164

File: 1674720105381.png (11.42 KB, 600x800, Ominous_Soyjak.png) ImgOps

>>2148126
mam ferie i wstaje o 7:00

 2148181

File: 1674720331200.png (14.32 KB, 500x250, 26010 - SoyBooru.png) ImgOps

>>2148164
Teraz mi zostało jedynie czekać do emerytury, bo rodzice mi nie dadzą NEETować, a mam słabą wolną wolę.

 2148474

skurwysyny oddajcie vichana

 2148541

>>2148474
Znowu nje dziółą?

 2148800

>>2145352
dirlewanger zkluczowany aczkolwiek gdyż masowa totalna śmierć zawsze klejenotowa nawet gdy my jesteśmy celem

 2148818

>>2148800
1488 w numerku hehe

 2148865

File: 1674727355618.gif (326.51 KB, 1000x1000, 1667566823708.gif) ImgOps

>>2145352
Nawet nie wiem co to za typ na zdjęciu. Jakiegoś nonejma sobie z dupy wygrzebał ktos i reszta kopjuj wklej.
Ciekawe czy 4cuck uwierzyl by, że czarno biale zdjęcie Mariana Paździocha to Południowo Amerykanski zbrodniarz?

 2148960

>>2142570
murzynie to orzechy

 2149049

>>2148865
4cioty polubiły Urbana tfu komucha śmierdzącego

 2149055

File: 1674728983003.png (102.65 KB, 819x1462, 1655639779113.png) ImgOps


 2149098

>>2149049
Serio? Widzialem tylko, ze myśla, że jest Amerykaninem

 2149137

>>2149098
Tzn. o to mi chodziło. W sumie zaczynam myśleć jak amerykundel, czyli mylić wspomnienia i mówić potem "lub cośtam".
Ale widziałem też na booru impjaka w stroju biskupa palącego faje.

 2149167

File: 1674730173210.png (7.65 KB, 619x771, jakkie wink.png) ImgOps

Przywiet druzja, mnie możno k wam? Ja Polak kak i wy :D

 2149173

File: 1674730282626.mp4 (8.01 MB, 960x720, IMG_0479.MP4) ImgOps

>postujcie po polsku :))))))))

 2149201

File: 1674730609280.png (14.74 KB, 400x452, 1673513908773.png) ImgOps

>>2149167
Czemu piszesz rosyjskie słowa, ale fonetycznie poprawnie zmieniasz na polskie? Udajesz ruska, czy cośtam?

 2149212

>>2149173
ona ma rację

 2149228

>>2149173
tak wyglądam i mówie

 2149238

File: 1674731029495.png (56.29 KB, 775x849, cobby smile.png) ImgOps

>>2149201
Ja nie pojmu, o czem ty govorzysz?
Ja prawda polskij muzczyna iz Polszy.

 2149276

Nonsensefag thread

 2149370

File: 1674732394912.jpg (88.55 KB, 1200x716, 44bbba479d6637d5b9496dc8fc….jpg) ImgOps

>>2149238
Polski Murzyna z Polski?

 2149692

>>2142648
The most popular polish imageboard is called "wykop" and it fucking sux

 2149768

File: 1674737434280.gif (75.38 KB, 236x229, 1670762512204.gif) ImgOps


uklejnocam wątek 'zelligiem

 2149782

>arabski wątek stworzony
czy my zaczeliśmy rewolucje nieangielskich wątków

 2149783

>>2149768
zelligtranny nas vantablack nigger coal

 2150202

File: 1674742770480.jpeg (84.75 KB, 427x400, F5159102-4896-464A-988F-D….jpeg) ImgOps

>>2142570
Oh my Białek!

 2150246

>>2149768
ongezellig po polsku to chyba nietowarzyska lub cośtam

 2150284

File: 1674743638811.png (70.04 KB, 600x500, ClipboardImage.png) ImgOps


 2150443

>>2150284
Kuuuuuuuz usuń tego śmiecia

 2150453

File: 1674745281303.png (70.04 KB, 600x500, ClipboardImage.png) ImgOps


 2150473

every pole i met turned out to be biggest faggots ever, kill yourselves

 2150498

File: 1674745632398.png (38.14 KB, 537x480, 1673383917001.png) ImgOps

>>2149768
Wungiel jak na Ślunsku

 2150504

>>2149782
To nawet nie jest pierwsza /gemska/

 2150514

>>2150498
koło drogi (ang. by the way) ktoś łumi godoć po ślunsku?

 2150529

File: 1674745853178.png (133.99 KB, 689x767, 1674564530098-1.png) ImgOps


 2150572

polish people are european niggers that even ussr didn't want, they only exist to clean german and british toilets for minimal wage

 2150668

>>2150572
nobody listens to you

 2151016

>>2150572
mean
we gave you ted kaczynski and pierogis

 2151024

POLSKA SILNA

*pisses himself*

 2151105

File: 1674750603028.png (45.35 KB, 600x920, ClipboardImage.png) ImgOps


 2151115

File: 1674750681970.png (123.64 KB, 600x802, 1643662175452.png) ImgOps

>>2149782
nie tylko my możemy postować po swojemu na /soy/ bo jesteśmy nadludzmi a kuz sekretny polofil

 2151207

File: 1674751240831.gif (469.85 KB, 200x200, 1663275575310.gif) ImgOps

>>2151024
Pudzian wcale tak nie mówił, aczkolwiek sterydy mogły spowodowac problemy z trzymaniem moczu poniekąd

 2151238

File: 1674751377089.png (96.1 KB, 432x408, 1637893669456.png) ImgOps

>>2151115
Kuz to sekretny pedofil?!

 2151299

File: 1674751761949.jpg (57.66 KB, 1280x720, maxresdefault (1).jpg) ImgOps

>>2151207
Mógł wziąść lek na prostatę i znowu cieszyć się seksem.

 2151381

File: 1674752342107.png (31.88 KB, 600x800, Wholesome_soyjak.png) ImgOps

>istnienie tego wątku generuje tony wkurwienia angoli

 2151677

uderzenie

 2151707

>>2151207
чого ты кажешь? не разумiю

 2151741

File: 1674754754364.png (7 KB, 201x302, 9474 - SoyBooru.png) ImgOps

>>2151707
Białorusin? Prawdziwy?

 2153746

File: 1674767373839.png (779.36 KB, 928x2858, 1672360643419.png) ImgOps

w poniedziałek wracam do pracy niezdalnej i właśnie uświadomiłem sobie, że zamiast domowych obiadów gotowanych typu gotowana kasza z gotowanym kurczakiem będę jadł 'slop

 2153857

>>2153746
to koniec

 2153859

fuck off

 2153865

burn in hell

 2153891

>>2153746
>'slop jest zły aczkolwiek możesz wtedy jeść nowe 'baki które są jedzeniem przyszłości jeśli nie jesteś chytrym skurywynkiem który będzie przez 5 miliardy lat w pudełku tortur VR

 2153913

File: 1674768686920.png (201.51 KB, 1000x1000, 1651609910565-0.png) ImgOps

>>2153746
U mnie w robocie mielismy chodzic kilka razy w miechu do biura, ale wszyscy jęczeli, że bez sensu, i szef dzaiłu kazała zarządowi spierdalać

 2153916

File: 1674768699004.png (22.33 KB, 146x255, 1674718037109.png) ImgOps


 2153957

File: 1674768995978.png (244.01 KB, 480x480, 1642548637415.png) ImgOps

Ale kogoś dupsko piecze[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home ] [ q ] [ soy / qa / g / int / a / incel / pol / r ] [ overboard ] [ rules ] [ KNN ] [ telegram ] [ wiki ] [ dailyjak ] [ booru ] [ archive ]